Informatie brandweer Alphen
Onder constructie. Hier komt algemene informatie over brandweer Alphen aan den Rijn.

Taak brandweer

Gemeenten in Nederland hebben de verplichting om zorg te dragen voor onder andere het voorkomen, beperken en bestrijden van brand, en het beperken en bestrijden van gevaar voor mens en dieren bij ongevallen anders dan brand.
De brandweer wordt, tegenwoordig als regionale organisatie, op zo'n manier ingericht dat elke burger aanspraak kan maken op 'basis brandweerzorg'. Deze bestaat uit verschillende onderdelen als Risicobeheersing, Operationele voorbereiding en Incidentbestrijding. Omdat Incidentbestrijding natuurlijk het leukste onderdeel is van de brandweer zal hieronder alleen informatie over dit onderdeel te vinden zijn ;P.

In de gemeente Alphen aan den Rijn is sinds 1989 gekozen voor een gecombineerde beroeps- en vrijwilligersorganisatie om aan deze verplichting te voldoen. Wanneer in 2011 de brandweer onderdeel werd van de regionale brandweer Hollands Midden is hier niks aan veranderd.
De totale bezetting bestaat dan uit 33 beroepskrachten en 35 vrijwilligers.


Uitrukdienst

De uitrukdienst zorgt voor een continue bezetting van de post. Hierdoor kan binnen een minuut worden uitgerukt en kan er in heel Alphen binnen 8 minuten hulp worden geboden.
Het onderstaande filmpje is een voorbeeld van een prio 1 rit van de kazerne naar de andere kant van Alphen.De beroepskrachten zijn verdeeld over 3 ploegen; de A-, B- en C-ploeg. Elke ploeg bestaat op dit moment in principe uit 12 man maar door ziekte en nog niet ingevulde vacatures kan dit iets verschillen. Om elke taak uit te kunnen voeren waar de brandweer voor is aangewezen moet elke ploeg minimaal 8 man in dienst hebben met verschillende specialismes.(klik voor een overzicht)


Elke ploeg bestaat uit personeel met verschillende specialismen zodat elke taak kan worden ingevuld. Veel manschappen hebben meerdere specialismes zodat ze voor verschillende taken kunnen worden ingezet.

Elke dag om half acht start een ploeg de dienst van 24 uur. Daarna neemt om half acht de volgende dag de volgende ploeg het over. Elke dienst zijn er 8 man uit de ploeg in dienst, dit is voldoende om alle belangrijkste voertuigen te bemensen.
Bij het starten van de dienst krijgt elke medewerker te horen waar hij die dienst is ingedeeld. Er worden onder andere 2 chauffeurs en 2 duikers aangewezen zodat voor iedereen duidelijk is wat er van hem verwacht wordt tijdens een uitruk.